ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Loading

Attachments

Leave a Reply