ประกาศแผนจัดหาพัสดุโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ หมู่ที่ 1 , 2 และ 4 ตำบลป่ากลาง ผิวจราจรกว้าง 4 – 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ

อบต.ป่ากลาง ประกาศแผนจัดหาพัสดุโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ หมู่ที่ 1 , 2 และ 4 ตำบลป่ากลาง ผิวจราจรกว้าง 4 – 5 เมตร ยาว 2,935 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,125 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply