ประกาศ กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ หลักสูตรและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

Loading

Attachments

Leave a Reply