ประกาศ อบต.ป่ากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

 

 

Loading

Leave a Reply