ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านจูน หมู่ที่ 5 บ้านตาหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

Loading

Leave a Reply