ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ บ้านค้างฮ่อ  ม.3 รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Leave a Reply