ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ากลาง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ากลาง เพื่อพิจารณาแผนนสุขภาพ แผนการเงิน และพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจำนวน 8 โครงการ

Loading

Leave a Reply