ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 อบต.ป่ากลางจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เพื่อให้การเห็นชอบแผนพัฒนาปี 2566

 

 

Loading

Leave a Reply