ประชุมคณะกรรมการสปสช.อบต.ป่ากลาง เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 5 โครงการ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่ากลาง ประชุมคณะกรรมการสปสช.อบต.ป่ากลาง เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 5 โครงการ

Loading

Leave a Reply