ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน เปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้บูรณาการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางก็ได้เข้าร่วมรับฟังและพบปะกับสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ด้วย
 
 
 
 

Loading

Leave a Reply