ประชุมคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดประชุมคระกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่ากลาง วันที 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เพื่อคัดเลือกผู้ทรงคุณวฒิ จำนวน 2 คน และคัดเลือกคณะอนุกรรมการ พร้อมแจ้งงบประมาณในการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2565 และเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ 2565

Loading

Leave a Reply