ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนถูกกักตัว

ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วยนายศิลปไชย แซ่โซ้ง กำนันตำบลป่ากลาง นายผจญ ทิปกะ ปลัด อบต.ป่ากลาง นายสมบูรณ์ กันทะ ผอ.รพ.สต.ป่ากลาง อ.ถวิล โชติชัยพิบูลย์ และเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนถูกกักตัวเป็นผู้เสี่ยงสูงการระบาดของโรคโควิค-19

Loading

Leave a Reply