ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลป่ากลาง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลป่ากลาง อำเภอปัว นำโดยนายสมบรูณ์ อุดทังไฃ ปลัดอาวุโสอำเภอปัว พร้อมด้วย นายศิลปไชย แซ่โซ้ง กำนันตำบลป่ากลาง นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายก อบต. นายผจญ ทิปกะ ปลัด อบต.ป่ากลาง นายสมพงษ์ กันยะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลาง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผอ.รร.มัธยมป่ากลาง ผอ.รร.ป่ากลางมิตรภาพ ผอ.รร.สหราษฎร์บำรุง และเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง ประชุมเพื่อปรึกษาหารือวางแผนรองรับการตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 CI (Community Isolation) และ HI (Home Isolation) เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นของตำบลป่ากลาง

Loading

Leave a Reply