ปรับปรุงสามแยกโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสามแยกโรงเรียนมัธยมป่ากลางด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 306,903.95 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาในราคา ไม่เกิน 299,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply