ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 และคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม

ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายณัฎฐนันท์ บัวศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 และคณะได้เข้าตรวจสอบถามปัญหา อุปสรรค โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการตรวจครั้งนี้ได้รับการตอบรับจาก นายประกอบ แสนทงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายผจญ ทิปกะ ปลัด อบต. และนายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์ ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นอย่างดีพร้อมนำตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากลาง 1

 

Loading

Leave a Reply