พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2

ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 โดย นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายก อบต.ป่ากลาง นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายก อบต.ป่ากลาง นายจิรวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ เลขานุการนายกอบต.ป่ากลาง นายสมเกียรติ สมคำ รองประธานสภา อบต.ป่ากลาง เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม

 96 total views,  4 views today

Leave a Reply