มอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้กับคระกรรมการหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

 

Loading

Leave a Reply