ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ประกาศ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Attachments

Leave a Reply