ลงประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๕๗ – ๐๑๓ (สายตาหลวง – น้ำฮาว) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๕๗ – ๐๑๓ (สายตาหลวง – น้ำฮาว) บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ บัดนี้ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติมนี้

Loading

Leave a Reply