วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นำส่งขยะอันตราย (หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะเปล่าปนเปื้อน และขยะอิเล็กทรอนิกส์)

ภาพกิจกรรม

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นำส่งขยะอันตราย (หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะเปล่าปนเปื้อน และขยะอิเล็กทรอนิกส์) ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามโครงการจัดการของเสียอันตรายจังหวัดน่าน เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Loading

Leave a Reply