วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ภาพกิจกรรม

Loading

Leave a Reply