สำรวจบ้านผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต.ป่ากลาง พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยช่าง เจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง สำรวจบ้านผู้ยากไร้ เพื่อช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

Loading

Leave a Reply