อบต.ป่ากลาง ร่วมกับ รพสต.ป่ากลาง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดมูลฝอยติดเชื้อในชุมชุน อสค.น้อย

ภาพกิจกรรม

Loading

Leave a Reply