เครื่องเงิน

เครื่องเงิน ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นงานหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าเมี่ยนและม้ง ที่มีฝีมือและใช้เป็นเครื่องประดับในการแต่งกายชุดประจำชาติพันธ์ุ ม้ง เมี่ยน มักจะใส่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ม้ง ปีใหม่เมี่ยน และงานสำคัญต่างๆ และยังมีการทำเป็นสินค้าที่สามารถรายได้ให้กับตำบลป่ากลางอีกทางหนึ่ง

ร้านจำหน่ายเครื่องเงิน ตำบลป่ากลาง

  1. ร้านนำชัยเครื่องเงิน หมู่ 1 โทร 054 792 375 มือถือ 081 960 9061
  2. ร้านแสงภูคาเครื่องเงิน 150 หมู่ 2 โทร 085 624 7489
  3. ร้านบันเทิงเครื่องเงิน 104 หมู่ 2 โทร 089 918 8355
  4. ร้านโชคชัยเครื่องเงินน่าน Chokchaisilver Nan Thailand 80 หมู่2 บ้านห้วยสะนาว โทร 081 196 2043
  5. ร้านชาญชัยเครื่องเงิน โทร 089 999 1741
  6. ร้านเอกภัทรเครื่องเงิน โทร 081 1696380  ,  081 0272766

Loading