เตรียมสถานที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 (CI)

ภาพกิจกรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว พร้อมด้วย นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายก นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกนายจิรวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ นายผจญ ทิปกะ ปลัด อบต.ป่ากลาง นายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. นายศิลปไชย แซ่โซ้ง กำนันตำบลป่ากลาง พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตกำนัน ชรบ. อสม. เจ้าหน้าที่ รพสต.ตำบลป่ากลาง ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ศูนย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19 (CI) ณ อาคารโรงยิม โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้พร้อมเปิดให้งานวันที่ 21 มีนาคม 2565

Loading

Leave a Reply