โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐากรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,139,580.50 บาท วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จะทำสัญญาจ้างกับผู้ชนะเสนอราคาไม่เกินจำนวนเงิน 2,770,500 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

Loading

Leave a Reply