โครงการปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าว บ้านตาหลวง หมู่ที่ 5 ราคากลางที่ตั้งไว้ 135,943.50 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading

Leave a Reply