โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารหอประชุม บ้านสวนทราย หมู่ 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดทำร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารหอประชุม บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน งบประมาณ 39,200 บาท เพื่อปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ปกติและมีความปลอดภัย ตามรายละเอียดดังนี้

Loading

Leave a Reply