โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

ภาพกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 องค์การลริหารส่วนตำบลป่ากลางจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ

Loading

Leave a Reply