โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สปสช. อบต.ป่ากลาง

ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางและแกนนำสุขภาพตำบลป่ากลาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
 
 

Loading

Leave a Reply