โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โรงเรียนสหราษฎรบำรุง โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง ผู้นำชุมชน อสม. และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลาง 

Loading

Leave a Reply