โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายอดิสร ไชยสุภา ปลัดฝ่ายความมั่นคง อำเภอปัว เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ขององค์การบริการบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต.ป่ากลาง,ผู้นำชุมชน, นักเรียนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166,โรงเรียนมัธยมป่ากลาง,โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง,อสม.,เจ้าหน้าที่รพสต.ป่ากลาง,คณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loading

Leave a Reply