โครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น (ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การปลูกและรักษาทรัพยากรท้องถิ่น) โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานอบต.ป่ากลางร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร 

   

    

Loading

Leave a Reply