โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล

Loading

Leave a Reply