โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพจิต และการบริหารความเครียดในผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมกับ รพสต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชมรมผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพจิต และการบริหารความเครียดในผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง

 1,963 total views,  2 views today

Leave a Reply