โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงประมาณ 2565

ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมีเข้าอบรมจำนวน 50 คน และได้รับเกียรติวิทยากรจาก นายถวิล โชติชัยพิบูล ประธานผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง นายศุภกานต์ คีรีสันติกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดน่าน

Loading

Leave a Reply