โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชนเผ่าลัวะ ประจำปีงบประมาณ 2566

ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 เมษายน 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ชนเผ่าลัวะ ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดยมี สจ.วิรุฬ ค่าพาณิช , ประธาน อสม.ตำบลป่ากลาง ,ส.อบต.ม.4,5 ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4,5 ,ผู้นำชุมชน หมู่ 4,5 นักกีฬา ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loading

Leave a Reply