โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม

อบต.ป่ากลาง จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 วันที่ 9 -10 ก.พ. 62 ณ สนามกีฬา อบต.ป่ากลาง

Loading

Leave a Reply