โครงการโรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ร่วมกับทีมบูรณาการสหสถาบัน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอปัว องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอปัว ระดับตำบล หมู่บ้าน และจิตอาสา โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง เข้าร่วมด้วย

Loading

Leave a Reply