โครงการ ปรับปรุงสามแยกโรงเรียนมัธยมป่ากลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงสามแยกโรงเรียนมัธยมป่ากลาง  ราคากลางตั้งไว้ 306,903.95 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

Loading

Leave a Reply