การแข่งขันกีฬาปฐมวัยเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1

ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประกอบ แสนทรงสิริ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วย นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายจิรวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ เลขานุการนายก ร่วมการแข่งขันกีฬาปฐมวัยเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1

Loading

Leave a Reply