ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551

 3,080 total views,  10 views today