เครื่องเงิน

เครื่องเงิน ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นงานหัตถกรรมของชาวเขาเผ่าเมี่ยนและม้ง ที่มีฝีมือและใช้เป็นเครื่องประดับในการแต่งกายชุดประจำชาติพันธ์ุ ม้ง เมี่ยน มักจะใส่กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ม้ง ปีใหม่เมี่ยน และงานสำคัญต่างๆ และยังมีการทำเป็นสินค้าที่สามารถรายได้ให้กับตำบลป่ากลางอีกทางหนึ่ง

 

 3,783 total views,  2 views today

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...