ประกาศเพิ่มเติม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

 257 total views,  2 views today

 257 total views,  2 views today

Read more

ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 207 total views

 207 total views

Read more

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง คณะผู้บริหาร กำนันตำบลป่ากลาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 50 คน ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย  228 total views,  4 views today

 228 total views,  4 views today

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 3 อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร 054-718427 ต่อ 2  370 total views

 370 total views

Read more

13 ตุลาคม 2563

13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตบพิตร  753 total views

 753 total views

Read more

ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563  240 total views,  2 views today

 240 total views,  2 views today

Read more