ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

 310 total views

 310 total views

Continue Reading

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โรงเรียนสหราษฎรบำรุง โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง ผู้นำชุมชน อสม. และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลาง   268 total views,  4 views today

 268 total views,  4 views today

Continue Reading

โครงการทำหมันสุนัขและแมว

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการทำหมันสุนัขและแมวซึ่งได้ร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดน่านและปศุสัตว์อำเภอปัว โดยมีนายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต. ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  298 total views,  2 views today

 298 total views,  2 views today

Continue Reading

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู , น้ำพริกข่า) ประจำปี 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู , น้ำพริกข่า) ประจำปี 2565 ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปัว  294 total views,  4 views today

 294 total views,  4 views today

Continue Reading

ต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 5

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 5 และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดน่าน ในการออกพื้นที่เพื่อนำเสนอผลการตรวจ OIT ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว (เทศบาลปัว, อบต.เจดีย์ชัย, อบต.แงง ,อบต.อวนและอบต.ศิลาเพชร)  282 total views,  2 views today

 282 total views,  2 views today

Continue Reading

รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลป่ากลาง เพื่อรับการชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากปศุสัตว์อำเภอปัว และรับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  248 total views,  6 views today

 248 total views,  6 views today

Continue Reading

มอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงที่กักตัว จำนวน 4 ครอบครัว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. พร้อมด้วย นางสาวดารารัตน์  จันต๊ะยอด หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวอุมาพร ธนะวัง นักจัดการงานทั่วไป มอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงที่กักตัว จำนวน 4 ครอบครัว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน อสม. เป็นตัวแทนรับมอบ  257 total views

 257 total views

Continue Reading

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ประจำปี 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน อำเภอปัว ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ประจำปี 2565 ซึ่งในพื้นที่อำเภอปัว มีราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 30,000 บาท ดังนี้ 1. นางหรี่ แซ่โซ้ง บ้านเลขที่ 172 หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 2. นายประพันธ์ แซ่ท้าว บ้านเลขที่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยอำเภอปัว นำโดย นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภปัว พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ข้าราชการ อส. และประชาชน […]

 339 total views

Continue Reading

มอบถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว จำนวน 3 ครอบครัว

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยนายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. นางสาวอุมาพร ธนะวัง นักจัดการงานทั่วไป และนางเกษสุรินทร์ พอใจ นักพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว จำนวน 3 ครอบครัว โดยมีผู้ใหญ่ ผู้ช่วย และ อสม. รับมอบแทน  319 total views

 319 total views

Continue Reading

กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ถวายพ่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ถวายพ่อ จำนวน 100 ต้น โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกฯ นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกฯ นายจิรวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ เลขานุการนายก และนายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง และพนักงานส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้    331 total views

 331 total views

Continue Reading

มอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวและได้รับความเดือดร้อน จำนวน 8 ครอบครัว

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุภาพ ปัญญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง มอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวและได้รับความเดือดร้อน จำนวน 8 ครอบครัว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร อสม. เป็นผู้แทนรับมอบ  403 total views,  2 views today

 403 total views,  2 views today

Continue Reading

ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมกับ กองช่าง และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในพื้นที่ตำบลป่ากลาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน  221 total views

 221 total views

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการฯ  223 total views

 223 total views

Continue Reading

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักจำนวน 10 ชุด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักจำนวน 10 ชุด โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และอสม. เป็นตัวแทนรับมอบ  157 total views

 157 total views

Continue Reading

พ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พักคอย(CI)ต.ป่ากลาง

วันที่ 29 เมษายน 65 เวลา 15.00 น. นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกอบต.ป่ากลาง ได้มอบหมายให้ชุดพ่นยาทำลายเชื้อโควิด 19 อบต.ป่ากลาง ไปพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พักคอย(CI)ต.ป่ากลาง เพื่อส่งมอบคืนให้ รร.มัธยมป่ากลาง ตามคำสั่งปิดศูนย์พักคอย(CI)นายอำเภอปัว        245 total views

 245 total views

Continue Reading

ประชุมคณะอนุกรรมการ สปสช

วันที่ 26 เมษายน 2565  ประชุมคณะอนุกรรมการ สปสช.โดยมีนายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายก อยต.ป่ากลาง เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการฯ  311 total views

 311 total views

Continue Reading

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักจำนวน 34 ครอบครัว

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักจำนวน 34 ชุด โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และอสม. เป็นตัวแทนรับมอบ      159 total views

 159 total views

Continue Reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรง ตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และสถานที่สอบคัดเลือก

 282 total views

 282 total views

Continue Reading