ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน 4 หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้างฮ่อ ถึงสายหม่อน 4 หมู่ที่ 3 บ้านค้างฮ่อ ตำบลป่ากลาง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50

 62 total views,  4 views today

Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธีกรรม บ้านน้ำเปิน หมู่ที่ ๑ และบ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

 238 total views,  2 views today

 238 total views,  2 views today

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   198 total views

 198 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรจิตร บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓

 184 total views

 184 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเงี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

 206 total views

 206 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  194 total views

 194 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านจูน หมู่ที่ ๕ บ้านตาหลวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านจูน หมู่ที่ ๕ บ้านตาหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  304 total views

 304 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการกล้องวงจรปิด CCTV ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 294,500.00 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม  240 total views

 240 total views

Read more