ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   44 total views,  4 views today

 44 total views,  4 views today

Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรจิตร บ้านค้างฮ้อ หมู่ที่ ๓

 38 total views

 38 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเงี้ย ถึงบ้านนางวิภา บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖

 46 total views,  4 views today

 46 total views,  4 views today

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  28 total views,  2 views today

 28 total views,  2 views today

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านจูน หมู่ที่ ๕ บ้านตาหลวง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านจูน หมู่ที่ ๕ บ้านตาหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  122 total views,  2 views today

 122 total views,  2 views today

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการกล้องวงจรปิด CCTV ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอสส์แอนด์ซัพพลาย (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 294,500.00 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม  138 total views

 138 total views

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสาย นน.ถ 57-002 สายป่ากลาง (มิตรภาพ) บ้านน้ำเปิน หมู่ 1

 216 total views

 216 total views

Read more