ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ตำแหน่ง (ผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 1 อัตรา

 10 total views,  10 views today

 10 total views,  10 views today

Read more

ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือก ความรู้ความสามารถทั่วไป (ก) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ข) เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

 51 total views

 51 total views

Read more

ประกาศ เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 152 total views,  2 views today

 152 total views,  2 views today

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...