ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด ในหนังสือนำส่ง เกี่ยวกับวันเวลารับสมัคร ได้ระบุ วันเวลารับสมัครเป็นวันที่ 19 – 28 เมษายน 2561 ข้อเท็จจริงตามประกาศ ได้ระบุวันสมัครเป็นวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 เพื่อให้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ จึงขอยายระยะเวลารับสมัครและวันเวลาสอบ ดังนี้ วันรับสมัคร วันที่ 2 – 9 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 10 เมษายน 2561 กำหนดวันเวลาในการสอบคัดเลือก สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบภาคปฏิบัติ วัะนที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.0 – 12.00

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา  

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...