โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

อบต.ป่ากลาง จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 วันที่ 9 -10 ก.พ. 62 ณ สนามกีฬา อบต.ป่ากลาง 168 total views, no views today

168 total views, no views today

Read more

โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบต.ป่ากลาง จัด โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านน้ำเปิน วันที่ 8 ก.พ. 62 ณ หอประชุมหมู่บ้าน และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ไร่อัมฤทธิ์ ตำบลป่ากลาง 60 total views, no views today

60 total views, no views today

Read more

งานปีใหม่อิ้วเมี่ยน ประจำปี 2562

งานเทศกาลปีใหม่อิ้วเมี่ยนตำบลป่ากลาง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายอำเภอปัว และหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ให้การตอนรับ ซึ่งปีใหม่อิ้วเมี่ยนตรงกับวันตุรษจีน 96 total views, 3 views today

96 total views, 3 views today

Read more