ถวายเทียนพรรษา

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ อาศรมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน    30 total views

 30 total views

Read more

โครงการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

โครงการทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา คณะผู้บริหาร ส.อบต. ข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมกันทำ Big Cleaning Day ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  28 total views

 28 total views

Read more

โครงการร่วมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกีรยติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

   44 total views

 44 total views

Read more

นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว มอบถุงยังชีพ

นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง พื้นที่ตำบลป่ากลาง วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมบ้านสวนทรายหมู่ที่ 6 โดยมีท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัต แพทย์ รพ.สต.ป่ากลาง อสม. คณะผู้บริหารและข้าราชการ ให้การตอนรับ  1,088 total views

 1,088 total views

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...