โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแคบหมูสมุนไพร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565 หลักสูตรการทำแคบหมูสมุนไพร ณ บ้านสวนทราย ม.6 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ปัว จ.น่าน  6 total

 6 total views,  6 views today

Read more

มอบวัสดุโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ,นายชัยเดช อภิวัฒน์กุล รองนายก อบต.ป่ากลาง, นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกอบต.ป่ากลาง, นายจิรวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ เลขานุการ นายกอบต.ป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง มอบวัสดุโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ

 8 total views,  8 views today

Read more

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 22 total views

 22 total views

Read more

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายประกอบ  แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง โรงเรียนสหราษฎรบำรุง โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง ผู้นำชุมชน อสม. และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลาง   8 total views

 8 total views

Read more

โครงการทำหมันสุนัขและแมว

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการทำหมันสุนัขและแมวซึ่งได้ร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัดน่านและปศุสัตว์อำเภอปัว โดยมีนายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต. ร่วมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  12 total views

 12 total views

Read more

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู , น้ำพริกข่า) ประจำปี 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมู , น้ำพริกข่า) ประจำปี 2565 ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปัว  18 total views

 18 total views

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 5

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ให้การต้อนรับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 5 และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดน่าน ในการออกพื้นที่เพื่อนำเสนอผลการตรวจ OIT ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว (เทศบาลปัว, อบต.เจดีย์ชัย, อบต.แงง ,อบต.อวนและอบต.ศิลาเพชร)  16 total

 16 total views,  4 views today

Read more

รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ประชุมอาสาปศุสัตว์ตำบลป่ากลาง เพื่อรับการชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากปศุสัตว์อำเภอปัว และรับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  12 total views

 12 total views

Read more

มอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงที่กักตัว จำนวน 4 ครอบครัว

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. พร้อมด้วย นางสาวดารารัตน์  จันต๊ะยอด หัวหน้าสำนักปลัด นางสาวอุมาพร ธนะวัง นักจัดการงานทั่วไป มอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงที่กักตัว

 122 total views

Read more

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ประจำปี 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน อำเภอปัว ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ประจำปี 2565 ซึ่งในพื้นที่อำเภอปัว มีราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 30,000

 108 total views,  2 views today

Read more

มอบถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว จำนวน 3 ครอบครัว

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยนายสุภาพ ปัญญา รองปลัด อบต. นางสาวอุมาพร ธนะวัง นักจัดการงานทั่วไป และนางเกษสุรินทร์ พอใจ นักพัฒนาชุมชน มอบถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัว จำนวน 3

 100 total views

Read more

กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ถวายพ่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ถวายพ่อ จำนวน 100 ต้น โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

 114 total views

Read more

มอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวและได้รับความเดือดร้อน จำนวน 8 ครอบครัว

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุภาพ ปัญญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ป่ากลาง มอบถุงยังชีพให้กับผู้เสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวและได้รับความเดือดร้อน จำนวน 8 ครอบครัว โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร

 66 total views

Read more

ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมกับ กองช่าง และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ในพื้นที่ตำบลป่ากลาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน  68 total views,  2 views

 68 total views,  2 views today

Read more

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการฯ  66 total views,  2 views today

 66 total views,  2 views today

Read more

มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักจำนวน 10 ชุด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักจำนวน 10 ชุด โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และอสม. เป็นตัวแทนรับมอบ  36 total views

 36 total views

Read more

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกงค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการฯ                    

 94 total views

Read more

มอบถุงยังชีพ ครั้งที่ 15

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักจำนวน 10 ชุด โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และอสม. เป็นตัวแทนรับมอบ  90 total views,  2 views today

 90 total views,  2 views today

Read more

พ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พักคอย(CI)ต.ป่ากลาง

วันที่ 29 เมษายน 65 เวลา 15.00 น. นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกอบต.ป่ากลาง ได้มอบหมายให้ชุดพ่นยาทำลายเชื้อโควิด 19 อบต.ป่ากลาง ไปพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ ศูนย์พักคอย(CI)ต.ป่ากลาง เพื่อส่งมอบคืนให้ รร.มัธยมป่ากลาง ตามคำสั่งปิดศูนย์พักคอย(CI)นายอำเภอปัว  

 66 total views,  2 views today

Read more

คณะผู้บริหารพบปะพร้อมทั้งให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่ นักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และคณะผู้บริหาร ได้พบปะ พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้แก่ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคปัว ก่อนสิ้นสุดการฝึกงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  162 total views

 162 total views

Read more