โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมบ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน 174 total views, no views today

174 total views, no views today

Read more

โครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ ประจำเดือนมีนาคม

วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นำโดย นายประกอบ. แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง พร้อมด้วยข้าราชการ ,พนักงาน, ลูกจ้าง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., ส.อบต., คณะครูอาจารย์, นักเรียนโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166, โรงเรียนสหราษฏร์บำรุง ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะตามถนนสายหลักและสายลอง รวมระยะ 6 กิโลเมตร ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน ปริมาณขยะที่เก็บได้ 290 กิโลกรัม 108 total views, 3 views today

108 total views, 3 views today

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...