โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลถืมตอง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง คณะผู้บริหาร กำนันตำบลป่ากลาง ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จำนวน 50 คน ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย  68 total views,  2 views today

 68 total views,  2 views today

Read more

13 ตุลาคม 2563

13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตบพิตร  352 total views,  6 views today

 352 total views,  6 views today

Read more

ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563  92 total views,  6 views today

 92 total views,  6 views today

Read more

โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง

โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง กองทุน สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ อบต.ป่ากลาง และรพสต.ป่ากลาง โดยนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานมอบ บ้านให้นางป้า แซ่โซ้ง บ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง  122 total views,  2 views today

 122 total views,  2 views today

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...