โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภปัว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นำโดยนายประกอบ แสนทรงสิริ นายก อบต.ป่ากลาง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง เจ้าหน้าที่​ สนง.พัฒนา​ชุมชน​อ.ปัว​ กำลังพล​ อส.อำเภอปัว ผู้ใหญ่บ้านม.4 บ้านจูน ผู้ใหญ่บ้านม.5 บ้านตาหลวง ผู้นำชุมชน ส.อบต.ม.4,ม.5 อสม.และจิตอาสา ร่วมกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ นายสิทธิ ยอดออน บ้านเลขที่ 9809 หมู่ 5 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  267 total views,  2 views today

 267 total views,  2 views today

Continue Reading

โครงการโรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ร่วมกับทีมบูรณาการสหสถาบัน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอปัว องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอปัว ระดับตำบล หมู่บ้าน และจิตอาสา โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง เข้าร่วมด้วย  259 total views,  2 views today

 259 total views,  2 views today

Continue Reading

โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง นายสุภาพ ปัญญา รองปลัดอบต.ป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง มอบวัสดุโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้กับนายสิทธิ ยอดออน บ้านเลขที่ 9809 หมู่ 5 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  255 total views,  6 views today

 255 total views,  6 views today

Continue Reading

โครงการอบรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินสะโหลด ตีพิ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกินสะโหลด ตีพิ ณ หอประชุมประชาคมบ้านตาหลวง หมู่ 5 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง                          325 total views,  6 views today

 325 total views,  6 views today

Continue Reading

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 จังหวัดน่าน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่อ่างเก็บน้ำนิวซีแลนด์ บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนี พันปีหลวง โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง สมาชิกสภาอบต.ป่ากลาง ข้าราชการ เจ้าพนักงาน ได้เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ด้วย  339 total views,  4 views today

 339 total views,  4 views today

Continue Reading

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผ่าลัวะ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เผ่าลัวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  369 total views,  6 views today

 369 total views,  6 views today

Continue Reading

Big Cleaning Day ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการ Big Cleaning Day ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนตำบลป่ากลาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้ร่วมประมาณ 200 คน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณถนนในพื้นที่ตำบลป่ากลาเส้นทางหลัก ระยะทาง 12 กิโลเมตร ปริมาณขยะ 96 กิโลกรัม                389 total views,  4 views today

 389 total views,  4 views today

Continue Reading

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลป่ากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง      545 total views,  4 views today

 545 total views,  4 views today

Continue Reading

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ สปสช. อบต.ป่ากลาง

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางและแกนนำสุขภาพตำบลป่ากลาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง      412 total views,  4 views today

 412 total views,  4 views today

Continue Reading

โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ตำบลป่ากลาง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุภาพ ปัญญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ผ้า Eco-Print ร่วมกับผ้าเขียนเทียน จัดโดย โครงการ U2T ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ณ หอประชุมบ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  348 total views

 348 total views

Continue Reading

โครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ตำบลป่ากลาง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร การออกแบบ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ จัดโดย โครงการ U2T ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ณ หอประชุมบ้านสวนทราย หมู่6 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน    256 total views,  2 views today

 256 total views,  2 views today

Continue Reading

โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่ากลาง (เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง) ประจำปี 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่ากลาง (เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง) ประจำปี 2565 ณ จุดเรียนรู้ โคกหนองนาโมเดล บ้านจูน ม.4 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  414 total views

 414 total views

Continue Reading

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า ประจำปี 2565 ณ หอประชุมบ้านห้วยสะนาว ม.2 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ปัว จ.น่าน  334 total views,  2 views today

 334 total views,  2 views today

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการ สปสช.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ประชุมคณะกรรมการ สปสช. โดยมีนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการฯ    368 total views,  4 views today

 368 total views,  4 views today

Continue Reading

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลป่ากลาง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางเป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลป่ากลาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  510 total views,  2 views today

 510 total views,  2 views today

Continue Reading

ถวายเทียนพรรษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล  ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์  ณ อาศรมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  374 total views

 374 total views

Continue Reading

โครงกาอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงกาอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมบ้านจูน ม.4 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง  406 total views,  2 views today

 406 total views,  2 views today

Continue Reading

มอบวัสดุโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายกอบต.ป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง มอบวัสดุโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้กับนายสุรินย์ โนชัย บ้านเลขที่ 97 ม.4 และนายสมาน ยอดออน บ้านเลขที่ 109 ม.5 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน  299 total views

 299 total views

Continue Reading

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำแคบหมูสมุนไพร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2565 หลักสูตรการทำแคบหมูสมุนไพร ณ บ้านสวนทราย ม.6 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ปัว จ.น่าน  346 total views

 346 total views

Continue Reading