พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 1 โดย นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว รองนายก อบต.ป่ากลาง นายจิรวัฒน์ อาชารุ่งเรืองกิจ เลขานุการนายกอบต.ป่ากลาง เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม    4 total views

 4 total views

Continue Reading

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ที่ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับประชาชนตำบลป่ากลาง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลางให้การต้อนรับ อัยการจังหวัดน่าน จาก สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ที่ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับประชาชนตำบลป่ากลาง  60 total views

 60 total views

Continue Reading

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน    50 total views

 50 total views

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการกปท.เพื่อพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะกรรมการกปท.เพื่อพิจารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกปท.จำนวน 11 โครงการ      38 total views

 38 total views

Continue Reading

กิจกรรม การเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน และโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการเพาะเห็ด และการทำแหนมหมู

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เข้าร่วมกิจกรรม การเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว และเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรการเพาะเห็ด และการทำแหนมหมู ณ ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล บ้าน จูน หมู่ 4 ตำบลป่ากลาง สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ปัว จ.น่าน  32 total views

 32 total views

Continue Reading

ประชุมคณะอนุกรรมการกปท.เพื่อพิจาารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการกปท.เพื่อพิจาารณาแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 และพิจารณาโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อขอรับงบประมาณจากกปท. จำนวน 11 โครงการ  26 total views

 26 total views

Continue Reading

กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2566

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ ณ สนามโรงเรียนมัธยมป่ากลาง โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง ส.อบต. ผู้นำชุมชนตำบลป่ากลาง นักกีฬา และประชาชนเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา  104 total views

 104 total views

Continue Reading

ประชุมสภาสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมสภาสภา องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  30 total views

 30 total views

Continue Reading

เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 เพื่อวัดค่า PM 2.5

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อ.บ.ต.ป่ากลาง ร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลาง เข้าเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 เพื่อวัดค่า PM 2.5 ว่าอยู่เกณฑ์ค่ามาตรฐานหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมรับมือและหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป      90 total views

 90 total views

Continue Reading

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลช่องแมว

วันที่ 27 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา มาศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนการทำเครื่องเงินในตำบลป่ากลาง  126 total views,  2 views today

 126 total views,  2 views today

Continue Reading

โครงการลดขยะต้นทาง

วันที่ 25 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง จัดโครงการลดขยะต้นทาง เพื่อให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะเปียกอย่างถูกวิธี โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัวเป็นประธานเปิดโครงการ โดยคณะผู้บริหาร เจ้าพนักงานอบต.ป่ากลาง ผู้นำชุมชน และชาวบ้านเข้าร่วมอบรม      312 total views,  2 views today

 312 total views,  2 views today

Continue Reading

จัดกิจกรรมวันครู

วันที่ 16 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางร่วมกับชมรมพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่นอำเภอปัว จัดกิจกรรมวันครู โดยมีนายชนินทร์ พันธุุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดพิธี  144 total views

 144 total views

Continue Reading

พิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่ม้งตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกอบต.ป่ากลาง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่ม้งตำบลป่ากลาง ประจำปี 2566 โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิด และได้ร่วมแจกผ้าห่มกับบริษัท เฮง ลิสซิ่ง ที่ได้นำผ้าห่มมาแจกให้ประชาชนจำนวน 500 ผืน    190 total views

 190 total views

Continue Reading

พนักงานอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จังหวัดน่าน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากฎหหมายแก่ประชาชนในตำบลป่ากลาง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล รองนายกอบต.ป่ากลาง และเจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลางให้การต้อนรับ พนักงานอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จังหวัดน่าน ที่ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากฎหหมายแก่ประชาชนในตำบลป่ากลาง    222 total views,  2 views today

 222 total views,  2 views today

Continue Reading

ไทยเบฟ ส่งมอบไออุ่น มอบผ้าห่ม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ไทยเบฟ ส่งมอบไออุ่น มอบผ้าห่มจำนวน 15,000 ผืน ในโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23” แก่พี่น้องชาวอำเภอปัว จังหวัดน่าน ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายจังหวัดน่าน และนางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน) ประธานฝ่าย บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน และส่วนราชการ ประชาชนชาวอำเภอปัว ให้การต้อนรับ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางนำโดยนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง, นายศิลปไชย แซ่โซ้ง กำนันตำบลป่ากลางได้ร่วมแจกผ้าห่มให้กับประชาชน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง ส.อบต.ป่ากลาง […]

 106 total views

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน เปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้บูรณาการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทั้งนี้ นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลางก็ได้เข้าร่วมรับฟังและพบปะกับสมาชิกกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ด้วย          148 total views

 148 total views

Continue Reading

ฝึกซ้อมหลบหนีหากมีเหตุการณ์ที่บุคคลไม่ประสงค์ดีเข้ามาทำร้ายภายในโรงเรียน

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายประกอบ แสนทรงสิริ นายกอบต.ป่ากลาง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ป่ากลาง และคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง 2 ร่วมฟังการให้ความรู้และฝึกซ้อมหลบหนีหากมีเหตุการณ์ที่บุคคลไม่ประสงค์ดีเข้ามาทำร้ายภายในโรงเรียน ของเจ้าหน้าที่ตำตรวจภูธรปัว  118 total views

 118 total views

Continue Reading

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 อบต.ป่ากลางจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เพื่อให้การเห็นชอบแผนพัฒนาปี 2566      108 total views

 108 total views

Continue Reading