โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง

โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุตำบลป่ากลาง กองทุน สสส. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ อบต.ป่ากลาง และรพสต.ป่ากลาง โดยนายประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง เป็นประธานมอบ บ้านให้นางป้า แซ่โซ้ง บ้านสวนทราย หมู่ 6 ตำบลป่ากลาง  14 total views,  4 views today

 14 total views,  4 views today

Read more

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากลาง1 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  20 total views

 20 total views

Read more

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากลาง 1,2

วันที่ 17 กันยายน 2563 ท่านวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน มาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่ากลาง 1, 2 ทั้งสองศูนย์โดยท่านประกอบ แสนทรงสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลป่ากลาง ให้การต้อนรับ      24 total views

 24 total views

Read more

facebookองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

SuperWebTricks Loading...