รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ประจำปี 2565

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ติดบ้าน ติดสังคม และผู้พิการที่ต้องดูแลพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

Loading

Continue Reading

รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2562

Loading

Continue Reading