ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่ากลาง1

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศอบต.ป่ากลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ สวนสุขภาพ

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2566 และช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 712-61-0004 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-1746 น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กไปป่าไม้สัก บ้านป่ากลาง หมู่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายเลาสาร – สวนนายจงกาย บ้านห้วยสะนาว หมู่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางใจ บ้านน้ำเปิน หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนยางนายสุบิน บ้านสวนทราย หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 81-1746 น่าน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช็คซ่อมบำรุงและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน

รายละเอียดตามเอกสาร

Loading

Continue Reading